top
logo

Nasza matematyka

Być jak Ignacy

Echo "zerówki"

Sponsorem strojów sportowych
dla szkolnego UKS


Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.


KONKURSY:

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
"Święty Jan Paweł II - Znak Duchowej Wolności"

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

III Międzyszkolny Konkurs Astronomiczny


KLUB SZKOŁY HUMANITARNEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsbrzeznica   
poniedziałek, 05 listopada 2012 07:25

 

II semestr

Koordynator:
Urszula Maź

Asystentki:

Ewa Gajdek
Natalia Hajduk

Członkowie:

Ewa Gajdek, Natalia Hajduk, Gabriela Mordyńska, Gabriela Boś, Natalia Jezuit, Justyna Poproch, Kinga Klabacha, Katarzyna Stalec, Marcelina Kopala, Krzysztof Sulisz, Patryk Kozak, Krzysztof Knot,Patrycja Solecka, Jakub Gaweł, Wojciech Pęcak, Dariusz Rembiasz, Piotr Drąg, Jennifer Schwingel,Gabriela Stochel,Mateusz Ignac,Anna Knot, Klaudia Klabacha,Hubert Gołębiewski

 

Problem

Co sześć sekund z powodu głodu umiera na naszej planecie jedno dziecko. Jedzenia brakuje co siódmemu człowiekowi na Ziemi, czyli prawie miliard z nas co wieczór kładzie się spać o pustym żołądku. Ponad 12 milionów ludzi z Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti walczy codziennie o przetrwanie. Ale kryzys żywnościowy to nie tylko Afryka.

Przyczyn głodu jest wiele, ale jego skutek jest zawsze ten sam: jest nim ludzkie cierpienie.

Głównymi przyczynami głodu na świecie są wojny, katastrofy naturalne, słabo rozwinięte rolnictwo i chroniczne ubóstwo. To ostatnie jest najczęściej wynikiem tych pozostałych. O ile w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia udało się zmniejszyć liczbę osób niedożywionych na świecie, trend ten zaczął się odwracać na początku XXI w i trwa nadal. Eksperci z WFP czy FAO dopatrują się przyczyn tego zjawiska m.in. w zmianach klimatycznych i częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak huragany, powodzie i susze. Globalne kryzysy finansowe i kryzys żywnościowy w 2008 roku miały fatalny wpływ na sytuację ekonomiczną krajów Południa i zaowocowały m.in drastycznym wzrostem cen importowanej żywności, od której wiele krajów Południa jest uzależnionych.

My o tym będziemy mówić !!!


Tytuł projektu: "Są takie miejsca na Ziemi, gdzie ludzie nie znają pojęcia sytość"

Nasze cele:

1. Uświadomienie uczniom, mieszkańcom lokalnej społeczności, że w krajach Globalnego Południa wielu ludzi cierpi z powodu głodu i niedożywienia.

2.Poznanie przyczyn głodu i niedożywienia na świecie.

3.Zmiana postaw jak największej liczby mieszkańców naszej miejscowości w sprawie konieczności oszczędzania żywności.

4. Wprowadzania w życie hasła: "Żyj lokalnie, myśl globalnie".

5. Uzyskanie przez naszą szkołę tytułu SZKOŁA HUMANITARNA

Nasze działania:

1.Zorganizowanie podczas ferii zimowych zajęć dla chętnych uczniów o tematyce związanej z żywnością. Będą to quizy, zagadki, konkursy,zabawy itp. nawiązujące do głównego tematu projektu. Zajęcia odbędą się w Domu Kultury, a informacje o ich organizacji będą umieszczone w widocznych miejscach oraz na stronie szkoły.

2.Aktualizowanie strony internetowej Klubu Szkoły Humanitarnej, na której znajdą się informacje związane z pracą nad projektem, problem głodu i niedożywienia w krajach Globalnego Południa, informacje relacjonujące nasze działania, zdjęcia itp. ? aktualizacja na bieżąco. (www.brzeznica.edu.pl kliknąć KLUB SZKOŁY HUMANITARNEJ)

3.Opracowanie ulotek informacyjnych na temat problemów w dostępie do żywności w krajach Globalnego Południa i zachęcające do racjonalnego kupowania żywności przez mieszkańców naszej miejscowości oraz niewyrzucania jedzenia do śmietników. Ulotki w mniejszym formacie będą rozdawane przez uczniów rodzicom, sąsiadom, znajomym, klientom miejscowych sklepów oraz podczas Festynu Rodzinnego itp .Ulotki w większym formacie zostaną przekazane wychowawcom, aby mogli wykorzystać je w czasie np. godzin wychowawczych, lekcji informatyki, geografii itp

4.Konkurs plastyczny dla kl. 4 sp. "Co zrobić, aby jedzenie się nie marnowało"- zakończone wystawą prac.

5.Zredagowanie notatek do lokalnej prasy informujących o przystąpieniu naszej szkoły do Projektu, przedstawiających najciekawsze działania Klubu, relacje z tych działań itp.

6.Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym, w widocznym dla wszystkich miejscu, o tematyce związanej z dostępem do żywności w krajach Globalnego Południa.

7.Przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z problemem dostępu do żywności,głodem, niedożywieniem oraz ich konsekwencjami w krajach Globalnego Południa.

8.Zajęcia prowadzone przez członków Klubu w wybranych klasach o tematyce związanej z tematem projektu. Będą to krótkie 10 -15 minutowe zajęcia w formie zabaw, quizów, prezentacji prowadzone wg wcześniej przygotowanych konspektów, zawierające materiały ściśle związane z tematyką Projektu. W klasach gimnazjalnych będą to projekcje filmów:np. "Życzymy Państwu smacznego", "Farma na ciężarowce" i in. oraz zajęcia wg dostępnego scenariusza.( materiały pah)

9.Wystawa dla uczniów naszej szkoły poświęcona tematyce dostępu do żywności w ujęciu globalnym, podczas której zostaną wykorzystane i zaprezentowane materiały wykonane i zebrane przez członków Klubu: plakaty, prezentacje, rysunki, zdjęcia. Podczas spotkania planujemy, m.in pokaz mody, w czasie którego będziemy prezentować hasła związane z tematyką żywności, zachęcającymi do racjonalnego kupowania żywności i zainteresowania się problemami globalnymi w zakresie dostępu do żywności . Planujemy wstępnie na 17 lub 20 maja, bo Święto naszej szkoły przypada w tym roku w sobotę.

10. Najbardziej jednak będziemy się mogli pokazać bardzo szerokiej widowni na forum Gminy podczas Festynu Rodzinnego, który co roku pod różnymi hasłami organizuje nasza szkoła. W tym roku planujemy uczynić hasłem festynu tematy naszych projektów, które realizujemy w ramach Szkoły Humanitarnej - to jest już ustalone z Dyrekcją. Dokładna data ( jedna z tych 3) będzie znana trochę później, bo zależy to od kalendarza imprez Gminy.

To już zrobiliśmy:

W sobotę 19 października na terenie naszej miejscowości szukaliśmy "stwa", które odpowiada za ubóstwo w królestwie Króla UBÓ. Do zabawy zaprosiliśmy kolegów z gimnazjum w Pustkowie Osiedlu. Podzieliliśmy się na 6-osobowe zespoły, wysłuchaliśmy orędzia Króla Ubóstwianego i zaopatrzeni w mapy i karty gry, wyruszyliśmy do poszczególnych punktów znajdujących się na terenie Brzeźnicy. Na każdym stanowisku wypełnialiśmy różnorodne zadania i zdobywaliśmy punkty, które naklejaliśmy na kartach gry. Zmierzyliśmy się z 6 problemami, które dotyczyły kwestii ubóstwa w kontekście globalnym, a w szczególności jego przyczyn. Były to:

1)dostęp do edukacji: "Gdy brakuje słów"

2)współpraca na rzecz rozwoju: "Most musi być"

3)zwalczanie malarii i innych chorób: "Moskitiera"

4)godne warunki życia: "Musimy się tu zmieścić, czyli slumsy?"

5)konsekwencja konfliktów zbrojnych: "Pole minowe"

6)wiedza o wyzwaniach globalnych: "Czego się nie ma w głowie, ma się  w nogach?"

O poprawności wykonywania zadań decydowali nasi opiekunowie, którzy zadbali też o nasze bezpieczeństwo. Opiekowali się nami: p. M. Bonarek, p. A. Starzak, p. K. Strzałka z Zespołu Szkół w Pustkowie Osiedlu i p. I. Nowak, p. M. Niwa, p. A. Ligęzka, p. R. Wołowiec, p. R. Kołtun  z Zespołu Szkół w Brzeźnicy. Organizatorem i koordynatorem gry była p. U. Maź.

Co nam dała gra?

1)    Zwróciła nasza uwagę na przyczyny ubóstwa w skali globalnej

2)    Zainspirowała nas do aktywności na rzecz walki z ubóstwem na świecie

3)    Uświadomiła nam wzajemne powiązania między wybranymi wyzwaniami współczesnego świata

4)    Nauczyła nas współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów

5)    Pokazała , że możemy się wspólnie dobrze bawić i uczyć, spędzając czas na świeżym powietrzu

Na zakończenie, kiedy okazało się, że doskonale wykonaliśmy swoje zadania i wspólnie rozwiązaliśmy szereg problemów nurtujących nasze państwo, szczerze zadowolony z nas Król Ubóstwiany zaprosił wszystkich poddanych na herbatkę i ciasteczko.

Gra została zorganizowana przez Klub Szkoły Humanitarnej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w ramach projektu ?Solidarni dla przyszłości? realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną.


_________________________________________________________________________________________


21 lutego KLUB SZKOŁY HUMANITARNEJ zorganizował zajęcia dla chętnych uczniów naszej szkoły. Zainteresowanie  było ogromne. Przygotowaliśmy quizy, krzyżówki, układanki wyrazowe, konkursy plastyczne i zajęcia ruchowe. Tematem przewodnim były problemy żywnościowe Globalnego Południa i możliwości pomocy przez bogatą Północ.  Zajęcia zorganizowaliśmy w Domu Kultury przy dużym zaangażowaniu p.R. Różak i wsparciu naszej p. Dyrektor. W ten sposób zapoczątkowaliśmy nasze działania w ramach II części projektu SZKOŁY HUMANITARNEJ dotyczącej problemów żywnościowych świata.

Skoro głównym motywem zajęć była żywność, nie mogło odbyć się bez poczęstunku. Wszyscy uczestnicy zajęć zasiedli do wspólnego drugiego śniadania. Zgodnie z zamysłem, było to zdrowe drugie śniadanie, podczas którego królowały dobrze znane banany, pomarańcze oraz owoce bardziej egzotyczne jak mango czy awokado. Na stole, wśród cytrusów, znalazły się również nasze rodzime jabłka.

_________________________________________________________________________________________

W lutym wykonaliśmy na szkolnym korytarzu gazetkę ścienną , której głównym hasłem jest tytuł naszego projektu "Są takie miejsca na ziemi, gdzie ludzie nie znają pojęcia sytość"

W marcu kol. P. Kozak zaprojektował i wykonał ulotki.

Za plakaty i postery odpowiadali : A. Knot, P. Solecka, M. Ignac, K. Knot. Zostały one wykorzystane do wykonania wystawy w naszej szkole poświęconej tematyce dostępu do żywności w ujęciu globalnym.

Wspólnie zredagowaliśmy notatkę do prasy o takiej treści:

Czekamy na tytuł  SZKOŁY HUMANITARNEJ

Dobiegają końca prace nad drugim projektem realizowanym przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy w ramach Szkoły Humanitarnej. Jest to projekt, nad którym pieczę sprawuje Polska Akcja Humanitarna. W to ambitne i trudne zadanie zaangażowało się bezpośrednio 20 gimnazjalistów, którzy przez cały rok wykonywali różnorodne prace, dokumentowali je i wysyłali sprawozdania. W ramach projektu uczniowie zgłębiali wiedzę na temat przepaści między Globalnym Południem i Globalną Północą, braku dostępu milionów mieszkańców tego pierwszego do wody pitnej, żywności, szkolnictwa, szpitali, przyczynach takiego stanu rzeczy i możliwościach pomocy mieszkańcom Południa. Przy tej okazji uczniowie zetknęli się również z pojęciem Sprawiedliwego Handlu w globalnym świecie i skutkami wyzysku człowieka przez człowieka. Wszystkie działania uczniów zmierzały do  zwrócenia uwagi na problem milionów głodujących i niedożywionych ludzi, zmianę postaw rówieśników, rodziców w myśl zasady : "Żyj lokalnie, myśl globalnie" i ukierunkowanie ich na oszczędzanie zasobów wody, żywności, dbanie o środowisko. W ramach zajęć Klubu Szkoły Humanitarnej obywały się spotkania, happeningi, zajęcia lekcyjne, konkursy, quizy, wykonano postery, ulotki i gazetki. Cieszy pomysłowość i kreatywność młodych ludzi, którzy potrafią myśleć o innych, są aktywni i może w przyszłości będą pracować jako wolontariusze w organizacjach niosących pomoc potrzebującym. Mamy też nadzieję, że ich zaangażowanie zostanie pozytywnie ocenione przez pracowników PAH i nasza szkoła uzyska tytuł Szkoły Humanitarnej.

28 maja zorganizowaliśmy happening. Oj, działo się działo...

_________________________________________________________________________________________

Ewa Gajdek i Natalia Hajduk, reprezentowały naszą szkołę podczas 3- dniowej konferencji "8 celów - jeden świat. Cele Rozwoju, a problem ubóstwa na świecie" zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu "Szkoła Humanitarna". Konferencja została zorganizowana na zakończenie pracy szkół realizujących roczny projekt pod nazwą "Szkoła Humanitarna". Oto ich refleksje i spostrzeżenia:

W konferencji uczestniczyli nasi koledzy z 19 szkół z całej Polski, których spotkaliśmy już  w październikowym zjeździe, które odbyło się w Konstancinie -Jeziornej. Szkoły te podobnie jak nasza, realizowały w roku szkolnym 2012/2013 w/w projekt. Nasza szkoła, jako jedyna, reprezentowała Podkarpacie. Program konferencji był bardzo ciekawy i wypełniony po brzegi. Spodziewałyśmy się tego, wiedząc, jak wyglądało nasze poprzednie spotkanie zorganizowane przez PAH. Uczestniczyłyśmy w spotkaniach z pracownikami PAH biorącymi czynny udział w misjach, m.in. z Karolem Skałowskim - stażystą GLEN, który kilka miesięcy pracował w Etiopii, Olgą Mielnikiewicz - przygotowującą się do pracy  w Indiach, Dominiką Rypą, którą dobrze znałyśmy z poprzedniej konferencji, a która 4 dni temu wróciła z Sudanu Południowego, gdzie była koordynatorką projektu budowy studni dla mieszkańców  tego ubogiego kraju. Odbyło się również spotkanie z pracownikami Wydziału Edukacji i Wolontariatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan Jan Hafmokl - Naczelnik tego Wydziału, odpowiadał na pytania dotyczące działań Polski w zakresie pomocy krajom Globalnego Południa. Podczas spotkań  dowiedzieliśmy się, co to jest współpraca rozwojowa, czym jest rzecznictwo, jak możemy pomagać krajom potrzebującym. Ciekawym doświadczeniem był udział w grze terenowej, której tematem przewodnim było ubóstwo na świecie. Była to przymiarka do akcji, którą będziemy realizować  w szkole 17 października,  w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z  Ubóstwem.

Pracownicy i wolontariusze PAH zadbali też o dobrą zabawę i atmosferę wśród uczestników konferencji. Na miejsce pobytu wybrano ośrodek nad Zalewem Zegrzyńskim o wdzięcznej nazwie Promenada, gdzie w ciszy i spokoju, na łonie przyrody odbywały się niektóre zajęcia. Na zakończenie wręczono nam certyfikaty Szkoły Humanitarnej podpisane przez Prezesa Zarządu PAH - Janiną Ochojską.

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanego tytułu i gotowi do dalszych działań. Organizatorzy zadbali o to, abyśmy wrócili bogatsi o pewne doświadczenia, wiedzę i materiały, które przydadzą się do dalszej pracy.

_________________________________________________________________________________________

 

I Semestr

Koordynator:
Urszula Maź

Asystentki:

Ewa Gajdek
Natalia Hajduk

Członkowie:
Gabriela Boś, Natalia Jezuit, Gabriela Mordyńska, Katarzyna Stalec, Marcelina Kopala, Krzysztof Sulisz, Patryk Kozak, Jakub Gaweł, Wojciech Pęcak, Dariusz Rembiasz, Piotr Drąg, Kinga Klabacha, Hubert Gołębiewski

Nasze cele:
1. Poznanie przyczyn, które są powodem tego, że nie wszyscy ludzie na świecie mają dostęp do wody pitnej  
2.Zmiana postaw u uczniów, rodziców, społeczności lokalnej w sprawie myślenia globalnego i oszczędzania wody
3. Uzyskanie przez naszą szkołę tytułu SZKOŁA HUMANITARNA

Tytuł projektu:
Są takie miejsca na świecie, gdzie złoto ma kolor niebieski.
Czas trwania projektu: wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.

Problem:
Co szósty mieszkanie Ziemi  nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody, a co roku w wielkich miastach marnuje się jej około 250 -500 mln. metrów sześciennych . Z brakiem wody łączy się nierozerwalnie głód, choroby i wysoka umieralność wśród mieszkańców globalnego Południa. Dostarczaniem wody do gospodarstw domowych najczęściej zajmują się kobiety i dziewczynki, które pokonują nieraz kilkanaście kilometrów dziennie, aby przynieść kilka litrów wody. Przeciętny mieszkaniec Europy zużywa około 200 litrów wody dziennie. Myślałeś kiedyś, jakby to było, gdyby w Polsce zabrakło wody? Są takie miejsca na Ziemi, w których ludzie nie muszą wyobrażać sobie podobnych sytuacji. Tam nazywanie wody "niebieskim złotem" nabiera dosłownego znaczenia. Najbardziej ten problem dotyczy krajów Azji i Afryki, ale nie tylko. Zdjęcia w galerii pokazują problemy Sudanu, Somalii, Strefy Gazy Haiti i Afganistanu.

Dlaczego woda jest taka ważna?
W niemal każdej kulturze woda jest nazywana źródłem i podstawą życia. Ciało dorosłego człowieka składa się w 50 - 65% z wody, a ciało dziecka i ludzki mózg w 75% to woda. Woda pokrywa 71% powierzchni naszego globu, ale jedynie 2,5% z tego to woda słodka, a zaledwie 1% tych zasobów to woda pitna.


Nasze wrażenia po szkoleniu

W dniach od 3 - 5 października uczestniczyłyśmy w szkoleniu zorganizowanym przez PAH, na temat problemów mieszkańców krajów najuboższych w dostępie do wody i żywności. Szkolenie odbyło się w Konstancinie Jeziornej koło Warszawy. Było to dla nas jedno ze wspanialszych przeżyć pod różnymi względami. Uczestniczyłyśmy w ciekawych formach zajęć, które polegały w większości na zabawie . Dzięki temu zapamiętywałyśmy dużo więcej informacji i danych. Podczas tych zajęć miałyśmy okazję nawiązać kontakt z wieloma rówieśnikami z całej Polski. Uważamy ten wyjazd za niezwykle owocny, ponieważ dowiedziałyśmy się tylu nowych, czasami przerażających, rzeczy o biedzie wśród mieszkańców globalnego Południa , o głodzie oraz braku dostępu do wody. Dzięki wspólnej nauce łatwiej było nam zrozumieć pewne sytuacje . To byli  świetni ludzie. Miałyśmy kontakt z osobami o zupełnie innych poglądach na życie, innych doświadczeniach. To nauczyło nas innego spojrzenia na rzeczywistość, przypomniało o konieczności tolerancji i potrzebie wysłuchania innych. Mogłyśmy wymienić się myślami z osobą, która jest innego niż my wyznania , a to było dla nas interesujące doświadczenie. Oprócz tego mogłyśmy przećwiczyć  metodę  projektu, metodę bardzo przydatną w naszych działaniach . Dzięki temu wszystkiemu choć w minimalny sposób możemy pomóc mieszkańcom globalnego Południa, informując szersze grono ludzi o ich problemie, a w przyszłości może zacząć nawet działać charytatywnie .Uważamy ten wyjazd za bardzo udany . Chciałybyśmy, aby więcej było takich spotkań , szkoleń, wyjazdów poszerzających nasze horyzonty, uczących nas inaczej i szerzej patrzeć na świat. O naszym doświadczeniu chcemy mówić innym działając w Szkolnym Klubie Szkoły Humanitarnej. W galerii obejrzycie zdjęcia z naszych zajęć w grupach zadaniowych. Zapraszamy do obejrzenia. / Ewa i Natalia/

 


 

Co już zrobiliśmy?

1.Ulotka - Oszczędzanie wody nie jest trudne?

Autorem i pomysłodawcą ulotki jest uczeń kl. IIa Patryk Kozak. Umieścił na ulotce zabawne rysunki i podpisał je :

- Kiedy myjesz zęby, do płukania ust używaj kubka zamiast bieżącej wody.

- Bierz szybki prysznic, zamiast kąpać się w wannie.

Na odwrotnej stronie znajdują się informacje o zużyciu wody:

Czy wiesz, że?

Zużywasz przeciętnie około 200l wody dziennie. Tyle wynosi pojemność dużej wanny. Przeciętny Amerykanin zużywa jej prawie dwa razy więcej. Natomiast Somalijczyk ma jej maksymalnie 15 litrów dziennie.

2.Prezentacja multimedialna

Wykonali ją wspólnie uczniowie Krzysztof Sulisz uczeń kl.IIa i Hubert Gołębiewski - kl. IIb.     W swej pracy wykorzystali materiały ze strony PAH oraz materiały własne.

3. Zajęcia dla klas gimnazjalnych - Dostęp do wody pitnej?

Uczennica Ewa Gajdek przygotowała scenariusz i przeprowadziła zajęcia dla klas starszych. Do tego celu wykorzystała scenariusz zajęć z edukacji globalnej dostępny na stronach PAH i wykonała potrzebne pomoce. Pomogli jej w tym inni członkowie Klubu.

Główne cele zajęć to:

- poznanie rejonów świata, w których występuje problem z dostępem do wody pitnej

- objaśnienie, jak duże znaczenie ma łatwy dostęp do wody pitnej

- wymienienie sposobów oszczędzania wody

- tłumaczenie konsekwencji braku dostępu do bezpiecznej wody

Według Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) około 1,1 mld. ludzi na świecie nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości. Oznacza to, że jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 2% z nich żyje w Europie, 65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki. Omawiany kryzys ma wiele twarzy. Dla wielu społeczności oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości, aby zdobyć wystarczającą ilość wody ? czystej lub zanieczyszczonej. Dla innych oznacza cierpienie z pragnienia, niedożywienia i chorób.

 

4. Zajęcia dla uczniów klas młodszych

Te zajęcia z oczywistego powodu miały nieco inny charakter. Przygotowała je grupa członków Klubu pod przewodnictwem Natalii Hajduk. Podczas tych zajęć wykorzystane zostały różnorodne rekwizyty, m.in. plansze, rysunki. zdjęcia, artykuły spożywcze( kakao, ryż), elementy odzieży itp. Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się, że do produkcji artykułów spożywczych, ubrań i różnorodnych przedmiotów codziennego użytku zużywa się ogromne ilości wody, tej samej , której brakuje wielu ludziom na świecie.

 


 

5. Happening

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbył się w Zespole Szkół w Brzeźnicy happening przygotowany przez członków Klubu Szkoły Humanitarnej. W ten sposób młodzi ludzie chcieli zwrócić uwagę na problemy związane z dostępem do wody w krajach globalnego Południa oraz przyczyny i skutki takiego stanu rzeczy. Kolorowy marsz z hasłami:  "Są takie miejsca na Ziemi, gdzie złoto ma kolor niebieski", "Zakręć kran", "Oszczędzanie wody nie jest trudne", "Oszczędzaj wodę - myśl o przyszłości" i in. nie mógł pozostać niezauważony, a o to właśnie chodziło jego organizatorom. Na niektóre problemy, w tym na dostęp do wody, musimy patrzeć globalnie. Przecież, wg danych WHO, co szósty mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych brakiem dostępu do bezpiecznej wody. To ważny problem, który co prawda nie dotyczy nas bezpośrednio, ale powinniśmy solidaryzować się z mieszkańcami globalnego Południa, którzy wodę nazywają "niebieskim złotem".

 

Solenizanci

Wczoraj : Edyty Kornela
Dzisiaj : Franciszka Hildegardy
Jutro : Irmy Józefa

EFS

Pracownie komputerowe w szkole współfinansowane przez

Polecamy

MEN

KO

OKE

Gmina Dębica

Scholaris

Interklasa

PCEN

sieciaki

ARISS

Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ARISS

Szkoła humanitarna

 

 


 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, web hosting. Valid XHTML and CSS.

Redaktor strony: Renata Iwasieczko
Administrator techniczny: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u